Flutter Project : สร้างเกมงู (Snake Game) ด้วย Flutter

Post Views: 4,985 สวัสดีครับ จากบล็อกตอนที่แล้ว ผมได้เขียนเกม OX ด้วย Flutter ไปแล้ว วันนี้นึกสนุกอยากทำเกมงูขึ้นมา อยู่ๆทุกอย่างก็เข้ามาในหัวทันทีทันใด ในเมื่อคิดแล้วก็ทำเลยละกัน เป็นที่มาของบันทึกบล็อกนี้ครับ เกมงู เขียนด้วย Flutter แบบเบาๆครับ เกม OX ก่อนหน้านี้ Flutter Code : ทำเกม OX (Tic-Tac-T … อ่านเพิ่มเติม Flutter Project : สร้างเกมงู (Snake Game) ด้วย Flutter