การใช้งาน API Key

รู้จักกับ API KEY

API KEY คือกุญแจสำหรับอนุญาตให้แอปพลิเคชันอื่นใช้งาน โดยจะมาพร้อมกับ SECRET KEY เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องของ API KEY

 

ประเภทของ API KEY ที่ใช้ในแอปพลิเคชัน

เพื่อความปลอดภัย คุณจำเป็นต้องสร้าง API Key ตามประเภทการใช้งาน โดยมี 3 ประเภทได้แก่

  1. API key สำหรับเงินคงเหลือและการฝาก API key ประเภทนี้จะทำให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงเงินเงินเหลือและ address กระเป๋าของคุณได้ โดยคุณจำเป็นต้องอนุญาต Permission Get Balances + Deposit และคุณจำเป็นต้องปิด Require 2FA for API 
  2. API key สำหรับซื้อขาย API key นี้จะทำให้คุณสามารถสร้างรายการซื้อ ขาย ยกเลิกรายการได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยคุณจำเป็นต้องอนุญาต Permission Create Order + Cancel Order โดยคุณสามารถเปิด/ปิด Require 2FA for API หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เราแนะนำให้เปิดเพื่อความปลอดภัย
  3. API key สำหรับถอนเงิน API key นี้จะทำให้คุณสามารถถอนเงินบาทและเหรียญ ออกจากกระเป๋า โดยคุณจำเป็นต้องอนุญาต Permission Withdraw โดยคุณสามารถเปิด/ปิด Require 2FA for API หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เราแนะนำให้เปิดเพื่อความปลอดภัย

การใช้งาน API KEY ไม่จำเป็นต้องสร้างให้ครบทั้ง 3 ประเภท เราแนะนำให้คุณสร้างเฉพาะที่จำเป็นกับการใช้งานของคุณเพียงพอแล้ว

 

สร้าง API KEY ที่ BX

หากคุณยังไม่มี API KEY ให้สร้าง API KEY สำหรับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน
โดยไปที่เมนู Account
หรือ https://bx.in.th/account/

 

ใส่รายละเอียดที่ฟอร์มดังกล่าว

จากนั้นคุณจะได้ API KEY และ SECRET KEY (อยู่ในอีเมล)

 

กำหนด API KEY ที่แอปพลิเคชัน BX

เข้าไปที่แอปพลิเคชัน BX และให้ copy ค่าของ API KEY / SECRET ที่สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ มากรอกที่ฟอร์มของแอปพลิเคชัน

 

ความปลอดภัย

เราแนะนำให้คุณเก็บ API KEY / SECRET ไว้อย่างเป็นความลับ เปลี่ยน API key ใหม่ทุกๆอย่างน้อย 1 เดือน และแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน 2FA สำหรับ API Key ซื้อขายและถอนเงิน เพราะแม้ว่าผู้อื่นจะได้ API key ของคุณไปแล้วก็จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ ดังนั้นการใช้งาน 2FA ร่วมกับ API Key จึงมีความสำคัญมาก