ทำให้ Microsoft Excel เปิดไฟล์ .csv แสดงเป็นภาษาไทย UTF-8

 

สวัสดีครับ บทความนี้จะมาแนะนำการทำให้ไฟล์ .csv แสดงภาษาไทย ซึ่งปกติไฟล์ .csv จะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลตัวอักษร เช่น ฐานข้อมูล สถิติ และใช้งานได้ใน Microsoft excel

แต่ในหลายๆครั้ง เรานำไฟล์ .csv ไปเปิดใน Excel แต่กลับแสดงเป็นภาษาต่างดาว

 

ให้เปิด Microsoft excel ไปที่แท็บ Data เลือก From Text/CSV

 

จากนั้นเลือกไฟล์ .csv

 

จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือก File Origin เป็น UTF-8 และ Delimiter ให้เลือกเป็น Comma จากนั้นกดปุ่ม Load

 

เพียงเท่านี้ ก็จะแสดงภาษาไทยแล้ว

Comments