การใช้งานบัตรเครดิตใน Wallet Story

บัตรเครดิตใน Wallet Story

บัตรเครดิตจัดเป็นการใช้จ่ายประเภทหนี้สินรูปแบบนึง ดังนั้นความสามารถบัตรเครดิตของ Wallet Story คือ การนำหนี้สินที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกลุ่มกัน

 

เมนูบัตรเครดิต

เลือกเมนูบัตรเครดิต

 

การสร้างบัตรเครดิต

กดที่ไอคอน + เพื่อสร้างบัตรเครดิต จากนั้นกรอกรายละเอียดของบัตรเครดิต

 

 

ปรากฏรายการบัตรเครดิต

 

การกำหนดหนี้สินให้กับบัตรเครดิต

ไปที่เมนูบัตรเครดิต กดที่ … ของบัตรเครดิตที่ต้องการ เลือก จัดการหนี้สิน

 

เลือกหนี้สิ้นที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้หลายหนี้สิ้น ดังนั้นการกำหนดหนี้สินลงในบัตรเครดิตจึงจำเป็นต้องมีหนี้สินที่ถูกสร้างไว้ก่อนแล้ว และในหน้านี้เองคุณสามารถนำหนี้สินออกจากบัตรเครดิตได้เช่นกัน

 

ทางลัดสร้างหนี้สิ้นและเพิ่มในบัตรเครดิต

เราสามารถสร้างหนี้สิ้นและเพิ่มให้กับบัตรเครดิตได้อัตโนมัติ โดยทำผ่านการเพิ่มรายการ วิธีการมีดังนี้
ไปที่หน้าเพิ่มรายการ ให้ใส่รายละเอียด และกดบันทึก เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต

 

เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ จากนั้นจะปรากฏหน้าสร้างหนี้สินให้ใส่ชื่อหนี้สิ้นและกดสร้างหนี้สิน

 

การชำระหนี้สินผ่านบัตรเครดิต

ไปที่หน้าบัตรเครดิต กดที่ … ของบัตรเครดิต
สามารถเลือกได้ทั้ง ชำระด้วยเงินสด และชำระด้วยบัญชีธนาคาร

 

 

เลือกหนี้สิ้นที่ต้องการชำระ โดยกดที่ … ของหนี้สิ้นนั้น เลือกชำระเงิน โดยสามารถชำระได้ทั้งเงินสด และผ่านบัญชีธนาคาร

 

 

จากนั้นป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

 

ชำระหนี้สินบัตรเครดิตที่หน้าหนี้สินก็ได้เหมือนกัน?

ถูกต้องแล้วครับ เพราะบัตรเครดิตก็คือหนี้สิน ดังนั้นคุณสามารถเข้าไปยังเมนูหนี้สิน และหาหนี้สินที่ต้องการและกดชำระเงินจากตรงนี้ก็ได้เช่น และการคำนวณเงินคงเหลือของบัตรเครดิตจะถูกอัพเดทด้วยเช่นกัน แต่หากคุณมีรายการหนี้สินของบัตรจำนวนมาก การเข้าไปที่เมนูบัตรเครดิตและเลือกบัตรเครดิตชำระหนี้สินจะสะดวกกว่านั่นเอง

Comments