การย้ายข้อมูลและสำรองข้อมูลด้วยการส่งออก-นำเข้าไฟล์

สวัสดีครับ บทความนี้ขอนำเสนอวิธีการย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ใหม่โดยการใช้ความสามารถ ส่งออก-นำเข้า (Export-Import) ของ Wallet Story

 

การส่งออกไฟล์ .JSON

ไฟล์ .json คือไฟล์ที่รวมข้อมูลทุกอย่างของคุณใน Wallet Story ไว้ในไฟล์เดียว (ยกเว้นรูปภาพ)
ไปที่ เมนูส่งออก (Export)

 

จากนั้นเลือกแท็บข้อมูล (Data) กดปุ่มสีม่วง “รับไฟล์ .json”
จากนั้นไฟล์ .json จะถูกบันทึกไปยังหน่วยความจำของอุปกรณ์
คุณสามารถกดที่ปุ่ม ส่งไปยังอีเมลของคุณได้

 

หากคุณเลือกการส่งอีเมล คุณจำเป็นต้องส่งไปยังอีเมลที่สามารถเปิดได้ในอุปกรณ์ใหม่ของคุณ (สามารถใช้อีเมลเดียวกับที่ใช้ส่งได้)

 

ในกรณีที่ไม่มีอินเตอร์เต็ต คุณสามารถใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การ copy ไฟล์โดยตรงได้และนำไปไว้ในอุปกรณ์ใหม่ผ่านคอมพิวเตอณ์ และ USB โดยไฟล์ .JSON จะอยู่ที่ Internal Storage > Wallet Story

 

การนำเข้าไฟล์ .JSON

หลังจากที่เตรียมไฟล์ .JSON  สำหรับการนำเข้าไว้แล้ว
ไปที่เมนูนำเข้า (Import)

 

จากนั้นกดที่ปุ่ม เลือกไฟล์ และเลือกไฟล์ .JSON ที่เตรียมไว้
หากดาวน์โหลดจากในอีเมล ปกติจะอยู่ที่โฟลเดอร์ Download

 

 

รอจนกระทั่งขึ้นหน้าจอว่าสำเร็จ

 

 

 

Comments