ดาวน์โหลด

Wallet Story

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้ง .apk สำหรับนำ Wallet Story ไปติดตั้งในอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งหากคุณติดตั้ง Wallet Story เดิมในเครื่องการติดตั้งแอปจะเป็นการอัพเดท

ก่อนการติดตั้ง .apk ทุกครั้ง โปรดสำรองข้อมูล โดยการส่งออกไฟล์ .json ที่เมนูส่งออกเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย จากข้อผิดพลาดระหว่างติดตั้งแอป

แนะนำให้ดาวน์โหลดใน Google Chrome

Version 5.4.6 (28 Apr 2020)

เพิ่มเมนูส่งออกข้อมูลรายการ เป็น Excel (เฉพาะ Wallet Story Pro)
แยกเมนูส่งออกสำรองข้อมูลออกมาเป็นหน้าใหม่
สามารถกำหนด หมวดหมู่ย่อยให้หนี้สิน
สามารถกำหนด หมวดหมู่ย่อยให้รายรับค้างรับ
แก้ไขข้อผิดพลาดจำนวนเงินสดระหว่างการฝากเงิน / ถอนเงินบัญชีธนาคาร

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-4-6.apk


Version 5.4.3 (24 Apr 2020)

เพิ่มเมนูการชำระดอกเบี้ย ของหนี้สินด้วยเงินสด และบัญชีธนาคาร
แก้ไขข้อผิดพลาดหนี้สิน ดอกเบี้ย 

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-4-3.apk


Version 5.4.2 (24 Apr 2020)

เพิ่มตัวเลือกตั้งค่าการแสดงผลรายการ
– สามารถปรับให้ แสดง/ซ่อน รายการฝากถอนปกติ
– สามารถปรับให้ แสดง/ซ่อน รายการฝากถอนที่เกิดจากการชำระ/รับเงิน
– สามารถใช้ไอคอนหมวดหมู่ย่อยแทนไอคอนหมวดหมู่ (ถ้ามี)
– สามารถกำหนดโหมดการแสดงเริ่มต้นของรายการ
เพิ่มกลุ่มรายจ่ายหมวดหมู่ย่อย โดยมีให้เลือก คือ
-ไม่มีกลุ่ม / ชีวิตประจำวัน / ทั่วไป / ลงทุน / ไม่จำเป็น โดยกลุ่มรายจ่ายจะถูกนำไปใช้กับรายงานรายจ่ายต่างๆในอนาคต
เพิ่มหน้าหมวดหมู่ย่อยให้แสดงหมวดหมู่ย่อยแยกตามกลุ่มรายจ่าย
แก้ไขข้อผิดพลาดดอกเบี้ยในหนี้สิน ไม่แสดง
แก้ไขข้อผิดพลาดในปฏิทิน โหมดหมวดหมู่ให้สามารถกดเพื่อแสดงรายการได้
แก้ไขข้อผิดพลาดในปฏิทิน โหมดหมวดหมู่ย่อยให้สามารถกดเพื่อแสดงรายการได้
แก้ข้อผิดพลาดงบประมาณรายวัน / รายเดือน / รายปี

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-4-2.apk


Version 5.4.1 (20 Apr 2020)

เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากสรุปตามหมวดหมู่ ในสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก
สามารถกดเข้าไปดูรายการย่อยของสรุปตามเดือนและหมวดหมู่ได้ (รองรับทั้ง สรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก)
สามารถกดเข้าไปดูรายการย่อยของสรุปตามเดือนและหมวดหมู่ย่อยได้  (รองรับทั้ง สรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก)

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-4-1.apk

ตัวอย่าง ในหน้าสรุปที่ต้องการ เช่นสรุปรายเดือน ให้เลือกเดือนที่ต้องการ จากนั้นไปที่แท็บหมวดหมู่จะปรากฏสรุปข้อมูลหมวดหมู่ต่างๆ กดที่หมวดหมู่ที่ต้องการ เลือกดูรายการ จะแสดงรายการทั้งหมดของหมวดหมู่นั้นและอยู่ภายใต้เดือนที่กำหนด

ที่แท็บหมวดหมู่เช่นเดิม จะปรากฏสรุปข้อมูลหมวดหมู่ต่างๆ กดที่หมวดหมู่ที่ต้องการ เลือก “สรุปแต่ละเดือน” จะแสดงสรุปจำนวนตามเดือนที่กำหนดไว้จากนั้นกดที่เดือนที่ต้องการ แอปก็จะแสดงรายการในเดือนนั้นและหมวดหมู่นั้น

หากเลือก “สรุปแต่ละหมวดหมู่ย่อย” จะแสดงสรุปจำนวนตามหมวดหมู่ย่อยในหมวดหมู่นั้น และสามารถกดเลือกเพื่อดูรายการภายใต้หมวดหมู่ย่อยนั้นได้


Version 5.4.0 (19 Apr 2020)

เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากตารางสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก
เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากภาพรวมสรุปรายวัน / รายเดือน / รายปี / สรุปแท็ก
เพิ่มตัวเลือกแสดงรายการจากสรุปรายเดือนกราฟเส้น
เพิ่มตัวเลือก “เลือกทั้งหมด” ในหน้าเลือกแท็ก
แก้ข้อผิดพลาดการเลือกวันแล้วไปที่สรุปรายวันในหน้าปฏิทิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-4-0.apk

 


Version 5.3.9 (18 Apr 2020)

ปรับปรุงเกี่ยวกับการเพิ่มรายการถูกยืมให้แสดงรายละเอียดมากขึ้นและสามารถเพิ่มรายรับค้างรับได้
ปรับปรุงเกี่ยวกับการเพิ่มรายการยืมเงินให้แสดงรายละเอียดมากขึ้นและสามารถเพิ่มหนี้สินได้

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-9.apk


Version 5.3.7 (18 Apr 2020)

เพิ่มเมนูจัดการอุปกณ์ (ได้ 3 เครื่อง หากเครื่องที่ 4 ล็อคอินเข้ามาจะทำการลบ 3 เครื่องเก่าออก)
เพิ่มการทดสอบการเชื่อมต่อ server ที่เมนูเกี่ยวกับ
แก้ไขข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดหวดหมู่ไม่ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-7.apk


Version 5.3.5 (16 Apr 2020)

แก้ไขข้อผิดพลาดเปลี่ยนบัญชีแล้วหน้าภาพรวมไม่อัพเดท
แก้ไขข้อผิดพลาดไม่สามารถรับเงินรายรับค้างรับได้
แปลภาษาไทยเพิ่มในหน้ารายรับค้างรับ

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-5.apk


Version 5.3.2 (16 Apr 2020)

แก้ไขข้อผิดพลาดเพิ่มรายการแล้วไม่อัพเดทเงินสดในภาพรวม ใน iPad/Tablet
แก้ไขข้อผิดพลาดสร้างรายการชำระด้วยบัญชีธนาคารแล้วไม่เพิ่มรายการ

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-2.apk


Version 5.3.1 (14 Apr 2020)

แก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากตั้งค่าแอปครั้งแรกแล้วกด back ย้อนไปหน้า login
แก้ไขข้อผิดพลาดเพิ่มรายการยืมเงินแล้วไม่แสดงหน้าเพิ่มรายรับค้างรับ

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-1.apk


Version 5.3.0 (13 Apr 2020)

เพิ่มเครื่องคิดเลขช่วยให้สามารถคำนวณจำนวนในหน้าเพิ่มรายการ 
เมนูสรุปจากแท็ก
– สรุปแท็กเป็นภาพรวมรายรับรายจ่าย
– สรุปรายรับรายจ่ายแยกตามแท็ก
– สรุปรายรับรายจ่ายตามหมวดหมู่จากแท็ก
– สรุปหมวดหมู่ย่อยตามแท็ก
– แสดงรายการจากแท็ก
เพิ่มข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ร้านค้า

แก้ปัญหาเพิ่มรายการแล้วไม่สามารถเพิ่มเป็นหนี้สินหรือรายรับค้างรับได้
ปรับปรุงประสิทธิภาพการแสดงรายการ dynamic มากขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-3-0.apk


Version 5.2.0 (10 Apr 2020)

เพิ่มเมนูบัตรเครดิต สามารถกำหนดวงเงินและกำหนดหนี้สินได้ (จำกัด 5 รายการในเวอร์ชันฟรี)
เพิ่มความสามารถ การนำเข้า/ส่งออกไฟล์สำรองข้อมูล รองรับบัตรเครดิต
เพิ่มจำนวนคงเหลือในหน้าสรุปตาราง ของสรุปรายวัน รายเดือน รายปี
เพิ่มรองรับภาษาไทยในเมนูการลบรายการ เมนูนำเข้า

แก้ไขหน้าตั้งค่าแสดงผลไม่ถูกต้องในแท็บเลต
แก้ปัญหาการจัดเรียงบัญชีธนาคาร
แก้ปัญหาเพิ่มรายการแล้วไม่แสดงผล

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-2-0.apk


Version 5.1.0 (7 Apr 2020)

เพิ่มความสามารถอัพโหลดเพื่อสำรองข้อมูล (จำเป็นต้องสมัคร subscription ก่อน)
เพิ่มหน้าร้านค้าสำหรับ Backup subscription 
เพิ่มทางทางลัดการเปิดรายงานสรุปในหน้าแรก (ไอคอนบนขวา)
เพิ่มทางทางลัดการอัพโหลดในหน้ารายการ (ไอคอนบนขวา)

แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถจัดเรียงหมวดหมู่รายรับ
ปรับปรุงหน้าหมวดหมู่ และหมวดหมู่ย่อย สามารถปัด-ซ้ายขวาได้

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-1-0.apk


Version 5.0.24 (5 Apr 2020)

แก้ไขคำผิดในภาษาไทย
แก้ไขหน้า dialog สรุปต่างๆไม่แสดงภาษาไทย
แก้ไขการแสดงหมวดหมู่ไม่ถูกต้องในหน้าหมวดหมู่ย่อย

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-24.apk


Version 5.0.22 (4 Apr 2020)

แก้ปัญหาไม่แสดงภาษาไทย ในหน้ารายการแบบ Grid , List
เปลี่ยนตัวเลือกของการเลือกเวลาเป็นแบบ 24 ชม.

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-22.apk


Version 5.0.21 (4 Apr 2020)

แก้ปัญหาหมวดหมู่ “คืนเงิน” ไม่แสดง
แก้ปัญหาการเปลี่ยนศักราช

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-21.apk


Version 5.0.20 (4 Apr 2020)

เพิ่มหน้าร้านค้าสำหรับการติดต่อ (สำหรับ Android)
เพิ่มการตรวจสอบประวัติการซื้อและเปิดใช้งานความสามารถที่เคยซื้อโดยอัตโนมัติ (สำหรับ Andorid)

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-20.apk

 


Version 5.0.18 (3 Apr 2020)

เพิ่มความสามารถการจัดเรียงด้วยตนเอง ในหน้า หมวดหมู่ / บัญชีธนาคาร / แท็ก (โดยการกดที่ไอคอนบนขวา)
แก้ไขปัญหาหน้าจอว่างเปล่าหลังจากเพิ่มหมวดหมู่ย่อย
เพิ่มการเชื่อมต่อฐานข้อมูลการซื้อในหน้าร้านค้า (สำหรับ Android)

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-18.apk


Version 5.0.17 (1 Apr 2020)

 พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ทั้งหมด หน้า UI รูปแบบใหม่ และพร้อมใช้งานใน iOS

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory-release-5-0-17.apk


Version 4.3.9.0 (8 Dec 2019)

เพิ่มรองรับการส่งออกไฟล์ .json และแนบรูปภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-9-0.apk


Version 4.3.1.2 (22 Jun 2019)

เพิ่มระบบ backup subscription

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-1-2.apk


Version 4.3.1.1 (22 Jun 2019)

เพิ่มระบบ backup subscription 

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-1-1.apk


Version 4.3.1.0 (16 Jun 2019)

ผิดเวอร์ชัน

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-1-0.apk


Version 4.3.0.6 (8 Apr 2019)

แก้บัคการแสดงไอคอน

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-6.apk


Version 4.3.0.5 (8 Apr 2019)

แก้บัค Token service

บัคเกี่ยวกับการใช้งานไอคอน

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-5.apk


Version 4.3.0.4 (8 Apr 2019)

แก้บัค Token service

ผิดพลาดทางเทคนิค

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-4.apk


Version 4.3.0.3 (8 Apr 2019)

แก้ปัญหา token
แก้ไขให้รายงาน pdf สรุปรายวัน รายเดือน รายปีแสดงผลรวมถูกต้อง

มีบัคเกี่ยวกับ Token service

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-3.apk


Version 4.3.0.2 (8 Apr 2019)

แก้ปัญหาอัพเกรด pro

ปัญหาระบบ token ทำให้ผู้ใช้งานเก่าไม่สามารถอัพเกรด pro ได้
รายงาน pdf สรุปรายวัน รายเดือน รายปีแสดงผลรวมผิด

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-2.apk


Version 4.3.0.1 (7 Apr 2019)

แก้ปัญหา error login ด้วย Facebook
แก้ปัญหา error สมัครสมาชิกไม่ได้

มีปัญหาไม่สามารถอัพเกรด pro ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0-1.apk


Version 4.3.0 (3 Apr 2019)

ตัดการเชื่อมต่อกับ Google Play Store
ปรับปรุงระบบ api เป็น version 3
เปลี่ยนระบบการซื้อสินค้าเป็นของ app 

มีปัญหา login ด้วย Facebook
มีปัญหา สมัครสมาชิกไม่ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ .apk

https://benzneststudios.com/walletstory/app/apk/walletstory2nd-release-4-3-0.apk

 

Comments