มีอะไรใหม่ใน Wallet Story 2.10

สวัสดีครับ Wallet Story อัพเดท 2.10 วันนี้มาเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้กับแผนกำหนดการ (Scheduling) ครับ และแก้ไขข้อผิดพลาดใน Android 7.0 ครับ

แผนกำหนดการหนี้สิน/รายรับค้างรับ

เราสามารถสร้างแผนกำหนดการให้ชำระหนี้สินอัตโนมัติได้แล้ว และยังใช้งานร่วมกับบัญชีธนาคารได้อีกด้วย เช่น กำหนดให้จ่ายหนี้อัตโนมัติด้วยบัญชีธนาคารทุกวันที่ 15 ของเดือน

กรณีที่บัญชีธนาคาร หนี้สิน รายรับค้างรับ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกำหนดการนั้นถูกลบ แผนกำหนดการนั้นจะถูกลบด้วย

โดยความสามารถนี้ใช้งานได้เฉพาะใน Wallet Story PRO เท่านั้น

 

การนำเข้า

เพิ่มตัวเลือกระบุว่า รายการเคยถูกอัพโหลดแล้ว เพื่อป้องกันกรณีที่รายการถูกอัพโหลดซ้ำซ้อน

 

อื่นๆ

แก้ไขข้อผิดพลาดการนำเข้าไฟล์ใน Android 7.0

 

อัพเดทย่อย 2.10.1

การตั้งค่ารูปแบบจำนวนและการแสดงทศนิยม

สามารถตั้งค่าการแสดงรูปแบบตัวเลขได้ เช่น รูปแบบที่ใช้กันในยุโรปบางประเทศ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าก็แสดงทศนิยมได้ สูงสุด 4 หลัก

 

การถอนเงินโดยเงินไม่เข้ากระเป๋า

ในบางกรณี การถอนเงินเพื่อลบจำนวนออกโดยเงินสด ไม่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อัพเดทนี้ในหน้าถอนเงินมีตัวเลือกให้ใช้งานแล้ว

 

อื่นๆ

แก้ไขการแสดงผลทศนิยมผิดพลาดเมื่อเป็นเลขจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอป Wallet Story
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benzneststudios.benznestwallet

กลุ่ม Wallet Story (แนะนำ สอบถาม คอมเม้นต่างๆ เวอชันปัจจุบัน)
https://www.facebook.com/groups/1469427716406638/

เพจ Wallet Story (ติดตามข่าวสาร)
https://www.facebook.com/walletstory

Comments