มีอะไรใหม่ใน Wallet Story 2.9

อัพเดท Wallet Story อัพเดทเวอชัน 2.9 มาพร้อมกับความสามารถที่จะช่วยส่งออกข้อมูลของคุณเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างง่ายดาย และความสามารถอื่นๆที่จะช่วยให้การบันทึกรายรับรายจ่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การออกส่งไฟล์ต่างๆ

คุณสามารถส่งออกรายงานสรุปรายเดือน สรุปรายวันและสรุปอื่นๆจากการบันทึกรายรับรายจ่ายของคุณได้ ที่เมนูส่งออก

 

ส่งออกข้อมูลสรุปรายเดือน

การส่งออกรายงานรายเดือนสามารถส่งออกไฟล์ ได้ดังนี้
สรุปรายเดือนรายรับรายจ่าย
รายการรายรับรายจ่าย
สรุปรายเดือนตามหมดหมู่
สรุปรายเดือนตามงบประมาณ

 

ส่งออกข้อมูลสรุปรายวัน

การเลือกวันที่ามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกจากช่วงเวลาได้

การส่งออกรายงานรายวันสามารถส่งออกไฟล์ ได้ดังนี้
สรุปรายรับรายจ่ายรายวัน
รายการรายรับรายจ่าย
สรุปรายวันตามหมดหมู่
สรุปรายวันตามงบประมาณ

 

เมื่อการส่งออกสำเร็จจะปรากฏหน้าต่าง และสามารถเปิดไฟล์ได้ทันที โดยไฟล์จะถูกบันทึกไปยัง
หน่วยความจำของเครื่อง โฟลเดอร์ WalletStory

 

การคืนค่าหนี้สินและรายรับค้างรับ

เมื่อลบรายการ ที่มีเกิดจากการชำระหนี้สินหรือได้จากรายรับค้างรับ จะมีหน้าต่างสำหรับการคืนค่ากลับคืนทำให้หนี้สินและรายรับค้างรับมีถูกคืนค่า

 

อัพเดท 2.9.1

โปรโมชันลดราคา Wallet Story PRO 50%

ก่อนสงกรานต์ 2017 นี้ มีโปรโมชันดีๆ คือ Wallet Story PRO ลดราคาถึง 50% เหลือเพียง 99 บาทหรือ 2.99 USD หมดเขต 10 เมษายน โปรโมชันแบบนี้อาจต้องอีกนานหลายเดือนนะ

 

อัพเดท 2.9.2

ตัวเลือกฝากเงินโดยไม่ใช้เงินจากกระเป๋า

สำหรับบางคนต้องการฝากเงินเข้าบัญชีแบบสร้างตัวเลขขึ้นมาโดยไม่หักจากเงินสด ในอัพเดทนี้มีตัวเลือกให้ใช้งาน

 

ความเคลื่อนไหวของหนี้สิน V.2

อัพเดทความเคลื่อนไหวของหนี้สินให้เป็น V.2 คือ รองรับการสร้างแบบ manual ,แก้ไข ,ลบ ,จัดเรียง ,คำนวณ

 

การสร้างความเคลื่อนไหวของหนี้สิน สามารถสร้างได้ด้วยตนเอง เพื่อให้คล้ายความเป็นจริงมากที่สุด

 

การจัดเรียงสามารถลากและวางได้ตามต้องการ

 

ความเคลื่อนไหวของรายรับค้างรับ V.2

อัพเดทความเคลื่อนไหวของรายรับค้างรับให้เป็น V.2 คือ รองรับการสร้างแบบ manual ,แก้ไข ,ลบ ,จัดเรียง ,คำนวณ

 

การจัดเรียงสามารถลากและวางได้ตามต้องการ

 

อื่นๆ

แก้ไขข้อผิดพลาดการแจ้งตอนงบประมาณรายเดือนตามหมวดหมู่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอป Wallet Story
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benzneststudios.benznestwallet

กลุ่ม Wallet Story (แนะนำ สอบถาม คอมเม้นต่างๆ เวอชันปัจจุบัน)
https://www.facebook.com/groups/1469427716406638/

เพจ Wallet Story (ติดตามข่าวสาร)
https://www.facebook.com/walletstory

Comments