มีอะไรใหม่ใน Wallet Story 4.0

พร้อมอัพเดทกันหรือยัง กับ Wallet Story 4.0 พบกับความสามารถใหม่ๆดังนี้

 

แยกแท็บหนี้สิน

แยกแท็บภาพรวมของหนี้สิน และรายการหนี้สินเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น

 

ดอกเบี้ยหนี้สิน

เพิ่มความสามารถการกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้กับหนี้สินได้

 

 

การชำระหนี้สินอัตโนมัติ

เพิ่มความสามารถชำระหนี้สินอัตโนมัติ สามารถกำหนดวันชำระและกำหนดให้ชำระผ่านบัญชีธนาคารได้อีกด้วย

 

รองรับลายนิ้วมือ

สามารถตั้งค่ายืนยันตัวตนจากลายนิ้วมือได้ (เฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับ) หากตั้งค่ายืนยันตัวตนทั้งจากลายนิ้วมือและรหัส PIN เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันจะให้ยืนยันตัวตนจากลายนิ้วมือเป็นหลัก หากต้องการเข้าจาก PIN สามารถกดที่ปุ่ม PIN code ด้านล่าง

 

แถบสถานะบัญชีปัจจุบัน

แสดงแถบบัญชี (Account Slot) ที่กำลังใช้งานอยู่

ป้ายตัวเลข

แสดงป้ายจำนวนในแต่ละเมนู โดยสามารถปิดและแสดงได้ที่เมนูตั้ง แถบการแสดงผล

 

การส่งออกผลการค้นหา

เพิ่มปุ่มส่งออกในหน้าผลการค้นหารายการ รวมทั้งรายการรายรับทั้งหมด รายการรายจ่ายทั้งหมด และรายการเฉพาะหมวดหมู่ต่างๆ

เพิ่มความสามารถรายงานสรุป

เพิ่มให้สามารถกดที่บรรทัดหมวดหมู่ในแท็บสรุปรายรับรายจ่ายตามหมวดหมู่ เพื่อแสดงรายการได้
โดยเพิ่มทั้งในสรุปรายวัน รายเดือน รายปี และสรุปกิจกรรม

 

ย้ายรายการไปยังบัญชีอื่น

สามารถย้ายรายการไปยังบัญชีอื่นๆของเราได้ โดยไปที่รายการ กดที่ … เลือก ย้าย และจากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการ

อื่นๆ

แยกการตั้งค่าหมวดหมู่เป็นแต่ละบัญชี
รองรับ Android 8.0 เกี่ยวกับการส่งออกไฟล์

 

 

Comments