web analytics

วิธีทำให้ Netflix แสดงซับ 2 ภาษา

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้จะสอนวิธีทำให้ Netflix บน Google Chrome สามารถแสดงซับได้ 2 ภาษาครับ

 

ทำกันเลย

ไปที่เมนู … บนซ้าย > More tools (เครื่องมือเพิ่มเติม) > Extension (่ส่วนขยาย)

1

 

กดที่ ปุ่มเมนูบนซ้าย

2

 

จะมีแถบเมนูปรากฏออกมา สังเกตด้านล่างมีคำว่าOpen Chrome Web Store

3

 

พิมพ์ค้นหาคำว่า Netflix Multi sub

4

 

 

สังเกตอันที่ชื่อว่า NtflxMultiSubs กดปุ่ม Add to Chrome

5

 

กด Add extension

6

 

จากนั้นลองปิด Chrome แล้วเปิดใหม่ เข้าเว็บไซต์ Netflix
สังเกตว่าที่แถบภาษษด้านขวาล่างจะมีเมนูซับภาษาที่สองเพิ่มขึ้นมา

7

 

เราสามารถปรับขนาดตัวอักษรของซับได้ โดยต้องเว็บ Netflix ก่อน แล้วกดไปที่ไอคอน N สีแดงด้านบน กดแล้วจะมีเมนูสำหรับเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ครับ

9

 

ขอให้สนุกกับการฝึกภาษาด้วยการดูซีรี่ส์ครับ

8